logo
Veerkracht is een krachtig woord.  Meer en meer mensen hebben minder en minder veerkracht.  De uitdagingen die het leven stelt zijn dikwijls moeilijk en veerkracht is de kunst om zo goed mogelijk om te gaan met deze uitdagingen.  Veerkracht wil ik dan ook graag zien als ‘de menselijke neiging om moeilijke gebeurtenissen te boven te komen en daar misschien zelfs sterker uit te komen’
Het is een bewuste keuze, een attitude, een manier van in het leven staan: veerkrachtig.
Daar ligt ook de missie van het Trainingshuis; mensen begeleiden om weer veerkrachtiger in het leven te staan.  Aan de hand van Mindfulnesstrainingen en creatieve trainingen wil het Trainingshuis tegemoet komen aan de nood van steeds meer mensen.  Dit kan zowel in groep als individueel gebeuren.