Mindfulness en Pottendraaien

mindfull keramiek provence f


Oh mon coeur, ne ressemble pas à la roue, mais sois pareil au centre de la roue qui se tient au repos. Si la roue tourne si activement, c'est parce que son centre est immobile.
Oh hart van mij, wees niet zoals het wiel van de draaischijf, tracht eerder te lijken op het centrum ervan, dat een en al rust is. Als het wiel zo actief ronddraait, kan dit alleen maar omdat het centrum onbeweeglijk is.

Therapie is een groot woord, maar het is wel duidelijk dat de activiteit van het pottendraaier, met name het centreren of organiseren van de klei rond het middelpunt, alleen maar mogelijk is indien men vanuit het eigen middelpunt kan vertrekken (ook wel Hara genoemd). Voor al wie op zoek is naar dit middelpunt in zichzelf - en wie is dat niet - kan pottendraaien een ondersteunende activiteit zijn.
Vanuit een jarenlange synergie tussen Jan Welffens (pottendraaier) en Karin Machielsen (begeleider van Mindfulness en creatieve processen) is er nu een aanbod om deze twee aspecten van ‘centreren’ in elkaar te laten overgaan. Beoefening van Mindfulness als katalysator om in uw midden aanwezig te zijn en zo het centreren bij het pottendraaien te ondersteunen.
Tijdens deze week ga je dus zowel met pottendraaien aan de slag (geen ervaring vereist) als met Mindfulness (ook geen ervaring vereist).
We gaan deze week vanuit een milde opmerkzaamheid voor wat er zich aandient op het moment oefenen o.a. met aandachtsoefeningen, lichaamsscan, ademruimte, ademfocus, meditatie oefeningen, aandachtig bewegen, stap-of wandelmeditatie, visuele meditatie en liefdevolle vriendelijkheid…
Deze beoefening geeft ruimte om te zijn wie je bent en van daaruit om te gaan met wat er zich aandient in je leven.

Praktische info en inschrijven doe je op dit adres.